kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1882 kostrové hroby ze 4. století
- 1982-86 velký plošný odkryv, při kterém zjistil zhruba čtvercový palisádou ohrazený prostor o rozměrech 82,6 x 93,9 m, tj. o ploše 7964 metrů čtverečních. Uvnitř se nalézal „velký dům" (polozemnice) a další dva objekty viz Droužkovice - laténský dvorec ext link 15
- významné nálezy: zlatý prsten, část unikátní importované bronzové nádoby s plastickým znázorněním čtyřnohé šelmy (je sporné, zda jde o lva, nebo psa), která drží v tlamě beraní hlavu, tři zlomky importované „řecké" keramiky, které patrně zhotovil v průběhu první poloviny 5. století řecký hrnčíř v některé ze středomořských kolonií

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Holodňák 1988, s. 44
Bouzek, J. - Smrž, Z. 1994. Drei Fragmente attischer Keramik aus Droužkovice in Nordwestbohmen. In: Germania 72, s. 581-586;
Smrž, Z. 1996: Das frühlaténezeitliche Gehoft bei Droužkovice (okr. Chomutov, NW-Bohmen). In: PA 87, s. 59-94;
Waldhauser, J. 1997a: In Das prdhistorische Gold in Bayern, Bohmen und Mähren: Herkunft-Technologie-Funde II. In: PA, Supplementum 7, s. 283;
Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha., s. 69-71

Lokace: Okres: Chomutov, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více