kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Doplnění o počítačové simulace a nákresy

5350 m hradeb

palisada wOpevnění: H D2, 3 palisádový líc (požár)

kam hradba wHD3/LTA kamenná hradba

Akropole – 4 fáze výstavby

akropole1wakropole1 rekwHa D2, 3 – ohrada 27x30m, 7 domů

 akropole2wakropole2 rekw HD 3/LT A – ohrada 40x35 m s centrální stavbou

akropole3wakropole3 krwakropole3 let wakropole3 rek w LT A – opevněno, kamenná pódia (27x11 m, v. cca3 m) TEMENOS

akropole4wakropole4 1w Konec LT A – zavezeno a srovnáno v 1 terasu 105x80 m s 1 stavbou 

Význam Závisti

centrum dálkových kontaktů
centrální místo - kolem elitní stavby (Zbraslav, Lhota, Dol. Břežany)

mapa evropywmapa okoliwdol brezany dumwrekonstrukce domu Dolní Břežany

Literatura:
Drda, Petr – Rybová, Alena 2008: Akropole na hradišti Závist v 6.- 4. stol., Památky archeologické – Supplementum 19, Archeologický ústav AV ČR
Drda, P. – Rybová, A. 2001: Model vývoje velmožského dvorce 2.–1. století před Kristem, Památky archeologické 92/2, 284–349

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více