kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Na oppidu Závist bylo prozkoumáno několik objektů, které mohou být považovány za kultovní

Na akropoli od konce 6. až do 5. století tehdejší stavitelé zbudovali palisádou ohrazený prostor o rozměrech 27 x 30 m, podle autorů výzkumu „posvátný prostor", podle jiných mínění ohrazení sídelní jednotky. Poté měla být svatyně na akropoli, sloužící až do doby okolo roku 390, kdy j i zničil požár s teplotami až 1200 stupňů Celsia, ještě třikrát přestavěna, neboť přibylo několik čtyřúhelníkových kamenných „pódií" (až 27 x 11 m, minimální výška cca 3 m) a jedno půdorysu trojúhelníku (9 x 10 x 11 m).
Nakonec měla být podle autorů výzkumu plošina akropole srovnána do pravoúhlé terasy o rozměrech 105 x 80 m.

056 095 2 zavist w
Axonometrická rekonstrukce kultovní (?) trojboké stavby na akropoli oppida Závist. Výřez naznačený přerušovanou linií v líci jižní stěny odpovídá originálnímu zdivu. Podle Drdy - Rybové 1994.

Literatura: Drda, P. - Rybová, A. 1994: Unikátní typ sakrální stavby z časné doby laténské. In: AR 46, s. 541-547.

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více