kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Významné oppidum

Lokace: Lhota, Dolní Břežany Okres: Praha-západ, Středočeský kraj
Období: eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská

Svatyně na oppidu Závist ext link 15

Nález kovárny 3.07.4.1 Dílna - kovárna Závist ext link 15

text letáku vydaného v roce 2004 Ústav archeologické památkové péče Středních Čech ext link 15

Nálezy: lidské figurky jsou popsány v publikaci Keltské hlavy a postavy  ext link 15

Popis lokality v Archeologickém atlasu ext link 15

Popis lokality v Encyklopedii Keltů Keltská Evropa ext link 15

Počítačové animace objektů ext link 15

2022 Chystaná revitalizace akropole Závist - patří betonové kvádry na oppidum? ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více