kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Významné oppidum

Lokace: Lhota, Dolní Břežany Okres: Praha-západ, Středočeský kraj
Období: eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská

Svatyně na oppidu Závist ext link 15

Nález kovárny 3.07.4.1 Dílna - kovárna Závist ext link 15

text letáku vydaného v roce 2004 Ústav archeologické památkové péče Středních Čech ext link 15

Nálezy: lidské figurky jsou popsány v publikaci Keltské hlavy a postavy  ext link 15

Popis lokality v Archeologickém atlasu ext link 15

Popis lokality v Encyklopedii Keltů Keltská Evropa ext link 15

Počítačové animace objektů ext link 15

2022 Chystaná revitalizace akropole Závist - patří betonové kvádry na oppidum? ext link 15