kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- sídliště z 3.-2. století - objekt s keramikou a drobnými železnými předměty

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura
Militký, J. ext link 15 - Zavřel, P. ext link 15 1990: Záchranný výzkum sídlištního objektu z pozdní doby laténské v Bežerovicích (okr. Tábor). In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, s. 143-150

Lokace: Sudoměřice u Bechyně Okres: Tábor, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15