kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Zavřel, P. 1993: Současný stav znalostí o pravěku území města České Budějovice. In: Jihočeský sborník historický 42, s. 3-29.
Zavřel, P. 1996: Současný stav poznání sídlištního zázemí oppida Třísov. In: AR 48, s. 98-112.
Zavřel, P. 1998: Předstihový výzkum sídliště z pozdní doby bronzové, pozdní doby halštatské a pozdní doby laténské v Novosedlech u Kájova, okr. Český Krumlov. In:  Archeologické výzkumy v jižních Čechách 11, s. 7-51.
Zavřel, P. 2000: Nálezy z doby římské na hradišti Sedlo u Sušice. In: Sborník Národního muzea 54 (história), s. 153-160.