kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Militký, J. 1995: Nálezy keltských a antických mincí v jižních Čechách, In: Zlatá stezka, 2, s. 34-67.
Militký, J. 1996: Archeologický výzkum a průzkum Čertovy zdi na hradním nádvoří v Bechyni, okr. Tábor. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, s. 173-178.
Militký, J. 2000: Keltské mince ze sbírky Západočeského muzea v Plzni. In: Numismatické listy 56, s. 73-79.
Militký, J. 2001: Pozdně halštatské sídliště z Kostelce nad Orlicí .
Militký, J. - Zavřel, P. 1990: Záchranný výzkum sídlištního objektu z pozdní doby laténské v Bežerovicích (okr. Tábor). In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, s. 143-150.
Militký, J. 2001: Keltské „nálezové“ mince z Obřího hradu. Archeologie ve středních Čechách 5, 463-468.
Militký, J. 2012: Die Fündmünzen vom Oberleiseberg. In: Lauermann, E. – Trebsche, P. /eds./: Beiträge zum Tag der Niederösterreichischen Landesarchäologie 2012. Asparn/Zaya, 49–55.
Militký, J. 2013: Hormadný nález hexadrachem typu Biatec a stříbrného ingotu z neznámé lokality. K otázce původu stříbra u středoevropských Keltů — A group of hexadrachms of the Biatec type and a silver ingot from an unknown locality. Contribution to the origin of silver in the case of the central European Celts. Numismatické listy 68, 99–122.
Militký, J. 2015: Oppidum Hradiště u Stradonic. Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby. Praha.
Militký, J. 2018: Celtic coins from the central site of Žehuň. Památky archeologické 109, 179–231.
Militký, J. 2018: Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách. Praha.
Militký, J. 2020: Nález keltského statéru z okolí Výrova (okr. Plzeň–sever). Numismatický sborník 34/1,s. 110-113

Militký, J. - Beneš, Z. 2016: Keltské mince z předhradí hradiště Kolo u Týnce nad Labem (okr. Kolín). Numismatický sborník 30/2.
Militký, J. – Kysela, J. – Tisucká, M. 2018: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha
Militký, J. - Zavřel, P. 1990: Záchranný výzkum sídlištního objektu z pozdní doby laténské v Bežerovicích (okr. Tábor). In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, s. 143-150.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více