kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- ploché (nemohylové) pohřebiště z 6.-5. století
- sídliště Keltů 6.-5. století
- bronzová spona
- střepy ze 2.-1. století
- v roce 1978  identifikováno sídliště ze zlomků keramiky, údajně ze 2.-1. století
- v 18.-19. století údajné nálezy - zlaté statéry mušlovitého typu ze 2.-1. století, třetinky a osminky

Literatura:
Břicháček, P. - Charvát, P. - Matoušek, M. 1983: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Berouně 1979-1980. In: AR 35, s. 377-386, s. 381
Fiala, E. 1891: Beschreibung böhmischer Münzen. Praha, s. 5;
Maličký, J. 1967: V sousedství říše římské. In: Obrázky z Berounska, s. 24-27. Praha 1967., s. 25
Radoměrský, P. 1955: Nálezy keltských mincí. In: Nohejlová-Prátová, Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 35-84. Praha, s. 38.
Sklenář, K. 1978: Okresní muzeum v Berouně, katalog pravěké sbírky. Praha., s. 25

Lokace: Okres: Beroun, Středočeský kraj

Datování: Keltové,doba římská

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více