kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

 - nález zlomků keramiky

Lokace: Okres: Písek, Jihočeský kraj,doba bronzová Keltové

Literatura: Fröhlich, J. ext link 15 1997: Písecko v zrcadle archeologie. Písek, s. 10

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15