kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Bronzové kroužky - kola se specifickou funkcí jako symbol Slunce.

Existovaly různé konstrukce, ale převládaly dva základní typy: čtyřpaprsková kola (s četnými dílčími variacemi) a osmipaprsková kola (s malými nebo žádnými variacemi). Používá se také označení Taranisovo kolo.

kola stradonice

Nálezy Stradonice, Píč 1903

kolaZAV1-8 - Závist; detekt. a 2/2012 - Žehuň; A33038, A33041-01, A33162, A33164 - Třísov, MĚ 177.916 - Měrovice; SH 057798 - Staré Hradisko; HRZ 019 - Hrazany

kola2LIB1–2 - Libčice; 485–486 - Manching; SH 136 - Staré Hradisko 

Zajímavé je složení slitiny, ze kterých byla kolečka vyrobena. Tomuto tématu se věnuje studie Rituals, Hoards and Travellers? Archaeometry of the Iron Age
Bronze Wheel Amulets
autorů Alžběta Danielisová, Daniel Bursák, Ladislav Strnad, Jakub Trubač, Hana Čižmářová, David Daněček, Kamil Smíšek

Zvýšené koncentrace arsenu, stříbra a zejména antimonu vedly k závěru, že byly vyrobeny za použití "fahlore" mědi (fahlore - označuje rudu skládající se z komplexních sulfosolů, většinou sérií mezi tennantitem. Vychází z německého slova pro bledý, fahl. To se týká charakteristické světle šedé až tmavě černé barvy). Použití fahlores je v Čechách a na Moravě v době železné téměř neznámé, ale běžné v Německu (konkrétně oppida Manching a Martberg), kde se používalo na amulety a další předměty, možná tam, kde byl vyžadován stříbrný vzhled. Zajímavé je, že jedinými předměty, u kterých bylo v Čechách zjištěno použití fahlore mědi, byly právě tyto typy amuletů. Ještě zajímavější byl objev stejného složení v bronzových prstenech, které sloužily jako uzavírací mechanismus pro pytle obsahující poklady mincí. To vše přirozeně vyvolalo otázky o původu a původu této slitiny, která je podle izotopů olova také vysoce homogenní. Olovo použité v osmipaprskových kolech a uzavíracích kroužcích má společný zdroj. Pravděpodobně šlo o směs španělského olova přivezeného do zaalpských oblastí v rámci rozsáhlého obchodu s kovy, který pravděpodobně zahrnoval většinu oppid a dalších významných lokalit ve střední Evropě.

  •  bronzové kolečko s nálitky - Košíček s nálitky – Körbchenanhänger

2014 - Kralovice - Mariánská Týnice ext link 15 - nález bronzového kolečka s nálitky, košíček s nálitky, košíčkovitý závěsek – Körbchenanhänger, byl vyroben ze slitiny arsenu, cínu, mědi a olova. Nález kadlubu na oppidu Besançon ext link 15. Datování LT C2 - D1
Literatura:
Stráník, D. 2014: Plastické kolo s nálitky – „Taranisovo kolečko“ z Mariánské Týnice. Předmět měsíce září 2014. Dostupné online: https://www.researchgate.net/publication/266326947_-_Plasticke_kolo_s_nalitky_-_Taranisovo_kolecko_z_Marianske_Tynice (publikováno 2. 10. 2014)
Čechura, M. - Kotýnek, M. 2022: Laténský kroužek s nálitky z Podmokel, okres Rokycany

  • kroužek s kuličkovitými nálitky - Knotenring

2021 - v okolí obce Podmokly ext link 15 byl nalezen bronzový kroužek s kuličkovými nálitky. Bronzový kroužek s devíti trojicemi nálitků rozmístěných pravidelně na jeho horní, spodní a vnější straně. Jeho vnitřní průměr je 19 mm a jeho tělo je tvořeno tyčinkou oválného průřezu o původních rozměrech 5 × 4 mm. Váha kroužku je 8,27 g.
Literatura: Čechura, M. ext link 15 - Kotýnek, M. ext link 15 2022: Laténský kroužek s nálitky z Podmokel, okres Rokycany

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více