kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Mgr. Michal Kotýnek, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech pobočka Západočeského muzea v Plzni

Kotýnek, M. 2016: Osídlení výšinných poloh ve střední až pozdní době laténské, Archeologie západních Čech
Příspěvek se zabývá analýzou osídlení výšinných poloh ve střední a pozdní době laténskéna území dnešních Čech. Předmětem jeho zájmu však nejsou jen oppida, o nichž již bylo napsáno mnohé, ale i ostatní výšinné lokality doby laténské, ať už opevněné či neopevněné, jež bývají často vnímány jako okrajový jev. Ukáže, že jde o jev častější, než by se mohlo zdát. Jeho základem je katalog 49 lokalit, který poskytuje jejich soupis a popis,stejně jako historii jejich poznání a pokus o jejich interpretaci. Informace shromážděné v tomto katalogu jsou analyzovány a řešeny z hlediska sídelní struktury, sídelně-historického a motivace k výběru takovýchto v některých případech dosti odlehlých a špatně přístupných poloh.

Kotýnek, M. 2020: Laténské depoty železných předmětů ve střední Evropě. Archeologie západních Čech, Západočeské muzeum v Plzni, p. o. 
Příspěvek se zaměřuje na téma ukládání železných depotů v období střední až pozdní doby laténské v oblasti střední Evropy. Předkládá katalog publikovaných lokalit s nálezy takových depotů a následně se pokouší o analýzu a nalezení pravidelností v jejich způsobu a místě uložení a složení.

Čechura, M. - Kotýnek, M. 2022: Laténský kroužek s nálitky z Podmokel, okres Rokycany. Archeologie západních Čech
Příspěvek představuje ojedinělý nález, jímž je laténský kroužek s nálitky (Knotenring), který byl náhodně nalezen na katastru obce Podmokly (okr. Rokycany). S výjimkou známého depotu zlatých mincí, objeveného v roce 1771, jde o první nález z doby laténské z katastru obce Podmokly a zároveň první nemincovní nález z doby laténské ze severního Rokycanska. To z něj činí cenný příspěvek k poznání lidských aktivit na tomto území v době laténské.

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více