kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- v roce 1771 byl nalezen depot 5–10 tisíc zlatých mincí a zlatý nákrčník, uložené v bronzovém kotli, zřejmě votivní dar ext link 15 nedochováno viz článek 3.11.2 Poklad keltských mincí Podmokly na Rokycansku ext link 15 Datování LT D1
- odhad je, že mince vážili mezi 40-50 kg zlata...

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:

Lokace: Okres: Rokycany, Plzeňský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15