kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Sídliště zčásti hrazené palisádou a příkopem
- 1884, 1899 se při stavbě nádraží našly kostrové hroby ze 4.-3. století
- 1984 prozkoumáno 468 objektů, značnou část sídliště ze 7.-5. století. - domy, sila, výrobní prostory, příkop, ohrazení příkopem s palisádou. Bronzy, železa, keramika, kosti, závaží, přesleny, mazanice, jantar, kameny. Dílna na zpracování surového jantaru baltského původu na malé korálky, dále zlomky rovněž importovaných mořských červených korálů a mušle Cypraea tigris, která v současnosti obývá jenom Rudé moře, Indický a Tichý oceán. Uvážíme-li i doklady o zpracování železa a bronzu, sídlo centrálních funkcí

Datování: Keltové - doba laténská - Ha C až LT A

Literatura:
Čtverák, V. 1986: A fortified settlement of late hallstatt period at Poříčany (central Bohemia). In: Archeology in Bohemia 1981-85, s. 109-114. Prague.
Čtverák, V. 1997: Poříčany, okr. Nymburk. Struktura pravěkého až raně středověkého osídlení. In: Archeologie ve středních Čechách 1, s. 7-33.

Lokace: Poříčany, Okres: Kolín, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více