kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- kostrové hroby s bronzovými předměty ze 4.-3. století
- 1951 nález čtvrt tuny železářské strusky, 3.-1. století
- 1953 zkoumán dvorec - dřevěný povrchový dům 13,5 x 10,2 m, 3 polozemnice, jámy, některé obsahovaly zbytky pecí, železnou strusku,  vypálenou mazanici s otisky plev a zrní, keramiku, zvířecí kosti (skot, kozy a ovce, také prase, ostatní druhy, jako koně nebo psa, méně), uhlíky dubu, borovice, zlomky tavících kelímků, z ohrazení zachován žlab, datování LT B1–B2

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Šneidrová, K. 1955: Laténská osada u Tuchlovic na Novostrašecku. In: PA 48, s. 185-205.

Lokace: Okres: Kladno, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15