kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

V letech 1960-61 bylo zjištěno 53 zahloubených obdélných zemnic se zaoblenými rohy, 22 jam, příkop široký 3 m a zachycený v délce téměř 200 m, dále pak soustavy pravoúhlých úzkých žlábků, snad zbytky ohrazení jednotlivých hospodářství.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Pleinerová, I. - Pleiner, R. 1981: Časně laténské osídlení lounského Poohří. In: Praehistorica 8, s. 157-167., s. 161;
Koutecký, D. et al 1980: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1953-1972. Praha., s. 143 

Lokace: Skupice, Okres: Louny, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více