kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1955-6 Rovinný obytný areál - 9 zahloubených objektů, dvacet kusů kovářské nebo metalurgické strusky. datování LT C–D1
- 1979 - osm objektů

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Jansová, L. 1962a: Konec jihočeských mohyl doby laténské. In: PA 53, s. 306-329.

Lokace: obec Křimice Okres: Plzeň-sever, Plzeňský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více