kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- v roce 1975 nález keramiky a strusky
- v letech 1995-96 prozkoumáno sídliště

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Šmíd, Miroslav 2003: Pravěké a raně historické osídlení katastru obce Bz1ovice-Lutotín, Střední Morava 17, 45-70., 52
Čižmář, Miloš - Geislerová, Kateřina - Unger, Josef 2000: Výzkumy-Ausgrabungen 1993-98, Brno 2000, 49-50, 128.

Lokace: Okres: Prostějov, Olomoucký kraj

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

 

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více