kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

V Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně je uložen laténský střep z Biskupic (bez bližších údajů).

Období: Keltové

Literatura: Meduna, Jiří 1980b: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gréiberfelder in Mähren (Katalog), PAM XI, Brno, 19.

Lokace: Okres: Zlín, Zlínský kraj

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15