kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Zlín, Zlínský kraj
Období: Keltové

V Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně je uložen laténský střep z Biskupic (bez bližších údajů).

Literatura: Meduna, Jiří 1980b: Die latenezeitlichen Siedlungen und Gréiberfelder in Mähren (Katalog), PAM XI, Brno, 19. 
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku, 129