kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura Peškař, Ivan 

Meduna, J. – Peškař, I. 1993: K problematice rekonstrukce dřevěné konvice s bronzovými kováními z Brna-Maloměřic. Pravěké a slovanské osidlení Moravy, 211-230. Brno, 211-230 (s lit. a obr.);