kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura Peškař, Ivan 

Peškař, Ivan 1954: Staroúnětické pohřebiště a laténské hroby v Bedřichovicích na Moravě, AR VI, 159-161
Peškař, Ivan 1959: Výzkum v trati „Na rybníkách" u Mikulova, PV 1956, 43-44.
Peškař, Ivan 1960: Pozdnělaténský kostrový hrob v Mikulově, PV 1959, 77.
Peškař, Ivan 1965: Sídliště z halštatského, laténského a římského období u Rašovic, PV 1964, 45.
Peškař, Ivan 1966: Výzkum na sídlišti v trati „Spodní Kolberky" u Blučiny, PV 1965, 50-52.
Meduna, J. – Peškař, I. 1993: K problematice rekonstrukce dřevěné konvice s bronzovými kováními z Brna-Maloměřic. Pravěké a slovanské osidlení Moravy, 211-230. Brno, 211-230 (s lit. a obr.);

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více