kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- zlomky keramiky, brousky,
- 4 kostrové hroby, z nich 1 bojovnický se železným mečem
- hrob ženy se dvěma esovitě zprohýbanými náramky na rukou a vázovitou nádobou

Lokace: Okres: Prostějov, Olomoucký kraj,
Datování: Keltové,Slované

Literatura:
Šimek, Emanuel ext link 15 1958: Poslední Keltové na Moravě, Brno, 104

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15