kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Laténská keramika je provedením dokonalá a tvarově bohatá;

stejně jako jiné druhy nálezů podléhá módním trendům, tedy vývojovým změnám. Keramika starší doby laténské vychází z předchozího halštatského období - objevují se zde lahvovité tvary, misky se zataženým okrajem, situly - a často bývá zdobena kolkováním. Mladší keramika období plochých pohřebišť je většinou elegantní, střízlivá, nezdobená, hladkého tmavého povrchu, s ovalenými okraji a častými obvodovými lištami či žebry. Hojné jsou situlovité tvary, zhusta z tuhového materiálu a většinou svisle rýhované. V pozdní době laténské pak pozornost mezi běžným keramickým zbožím upoutává výrazná, i když nepříliš hojná keramika z jemného světlého materiálu a hladkého povrchu, zdobeného geometrickými vzory červenou a bílou barvou.Kolkovaná výzdoba na keramice starší doby laténské
Nález hrnčířských pecí, StrachotínZdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Keramika - standartní, na hrnčířském kruhu vyrobená, dotáčená nebo ručně tvarovaná - mísy, hrncovité tvary, soudky, situly, láhve, vázy, pohárovité nádoby, zásobnice, pokličky, koflíky, miniaturní nádobky;
výzdoba vleštováním, kolkováním (vtlačování dekoru tyčinkovitým nástrojem), rytím, hřebenováním, dekorativními úpravami povrchu (např. vyhlazování partie hrdla a zdrsnování těla nebo natření hrdla a podhrdlí černým nátěrem), výjimečně malbou (archeologická přesnost datování větších souborů zhruba na století); "značky" na dnech nádob ("kuří" stopa, kružnice, spirála aj.);

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více