kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Přerovští archeologové se pustili do výzkumu na místě stávajícího parkoviště u obchodního centra Prior, které se rekonstruuje.

Už první výsledky jejich výzkumu na místě svědčí podle nich o tom, že jde o významnou archeologickou lokalitu, která byla poměrně hustě osídlena. Předpokládali to už z dřívějších archeologických průzkumů. Podařilo se jim zachytit doklady o hospodářské zástavbě, ale odkryli i osídlení z podstatně hlubší části historie. Zachytilo se starší osídlení, ať už jde o destrukci dvou pozdně středověkých domů z druhé poloviny 15. století či sídlištní aktivity z období vrcholného středověku 12. a 13. století, ale dostáváme se v čase i do období mladohradištního od 11. do 10. století. Objevili jsme také stopy sídlištních aktivit z mladší doby bronzové před zhruba 3200 lety.
Odborníci při odkryvu zeminy našli například řadu keramik či stříbrnou minci z poloviny 16. století. Mezi nejzajímavější nálezy však podle nich patří bronzová šipka a zdobená jehlice sloužící ke spínání oděvů z mladší doby bronzové.

prerov sipka

 

Zdroj: ČTK

Unikátní nález se podařil archeologům z Muzea Komenského v Přerově. Při výzkumu na ploše budoucího parkoviště v areálu přerovské nemocnice doložili osídlení prvními zemědělci z doby neolitu. Na místě našli například neolitickou keramiku nebo kusy kamenných nástrojů. Za unikátní považují také drobnou zlatou keltskou minci. Osídlení oblasti prvními zemědělci z doby neolitu dokládají podle Schenka především fragmenty neolitické tenkostěnné a silnostěnné keramiky, jejichž charakteristická výzdoba umožňuje datovat neolitické sídliště do mladšího, druhého stupně kultury s lineární keramikou, tedy období 5600 až 5000 let před našim letopočtem.
Odborníci na místě objevili i stopy po keltském osídlení z mladší doby železné. Jednalo se o několik zlomků keltských nádob vytáčených na kruhu a zdobených svislými rýhami. Detektoru kovů se podařilo zachránit rovněž torzo bronzové spony, která sloužila jako spínadlo oděvu. Za unikátní lze považovat nález drobné keltské zlaté mince 1/8 statéru, v rámci Přerova ojedinělý.

Květen 2021 Zdroj: www.idnes.cz

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více