kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Hradiště leží na návrší Kolo v nadmořské výšce 225 m. n. m., má 25 metrů vysoký skalnatý sráz nad břehem Labe.

Opevněná plocha má oválný tvar o délce 700 metrů a rozloze 9 ha. Areál hradiště byl zcela znehodnocen dlouhodobou zemědělskou činností.

Zatím nelze spolehlivě zjistit, zda v době výstavby fortifikace představovala poloha ostrov mezi labskými rameny. Podle nálezů bylo hradiště možno datovat do pozdní doby laténské a podle některých názorů se jednalo o keltské sídliště, zřejmě centrum keltského osídlení Kolínska. Rozborem dochované fortifikace bylo zjištěno, že halštatské opevnění na severní a východní straně tvořila čelní palisádová stěna postavená do základového zářezu ve skalním podloží, za ní bylo naskládáno lomové kamení a celé hradební těleso bylo pak navršeno z kamene a zeminy. Na výše položených místech bylo prokázáno mladší laténské opevnění. V areálu byl zjištěn v letech 1974-79 nadzemní dům o rozměrech 8×6,5 metrů z 1. stol. př. n. l., kelímky na tavení železa, střepy z 2. – 1. stol. př. n. l., zlomek rotačního žernovu z křemence vytěženého u Velkých Žernosek a bronzový řetěz.

Lokalizace: Okres Kolín, Středočeský kraj
Datování: halštatské a laténské hradiště

Literatura:
Čtverák et al. 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více