kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Hradiště Věnec pochází z pozdní doby halštatské až časné doby laténské.

Bylo vybudováno opevňovací technikou, která spočívala v propojení kamenných valů s přírodními skalními bloky.

Lokace: Čkyně, Věnec Okres: Prachatice, Jihočeský kraj,halštat, Keltové

Archeologický atlas ČR