kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Přibližně kruhový, valem ohrazený objekt se čtyřmi vchody. Plocha o rozměrech 86 x 75 (52 x 44) metrů. Val, široký 6-8 m, dosahoval výšky 0,5-1 m. Celý objekt obíhal mělký, asi 4 m široký příkop. V šedesátých letech 20. století položil archeolog Vít Vokolek uvnitř ohrazení dvě sondy, v nichž nalezl několik střepů ze 2.-1. století. Nejspíše jde o tzv. rondel z mladší doby kamenné, užití je nevyjasněno. Lokalita je zničena v osmdesátých letech 20. století.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Waldhauser, J. 1970: Problém tzv. Viereckschanzen (keltských čtyřúhelníkovitých valů) a nově zjištěné oppidum v severních Čechách. In: AR 22, s. 327-334. 330
Vokolek, V. 1993a: Pravěk východních Čech. Hradec Králové. 84-85
Mangel, T. 1999: Kruhový areál v Třebověticích a laténské osídlení na středním toku Bystřice. In: ZprKMVČ 25, s. 88-100., s. 88-90.

Lokace: Okres: Jičín, Královéhradecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více