kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Pravěké a raně středověké hradiště je dokladem dlouhodobě osídlené strategicky významné polohy v Boskovické brázdě.

Před opevněním se nacházely do svahu zahloubené terasy s doklady kovoliteckých dílen. Osídlení doby laténské je doloženo pouze fragmenty.

Lokace: Okres: Blansko, Jihomoravský kraj,paleolit, eneolit, doba bronzová Keltové,Slované

Archeologický atlas ČR