kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1930 - objekty sídliště
1948 - čtyři žárové hroby s červeně malovanými nádobkami, železnými sponami a záponou od opasku, které patří do konce 4. a na počátek 3. století
1987 - polozemnice o rozměrech 6 x 3,8 m, zahloubenou 1,15 m pod povrchem, 2. poloviny 2. století lze jmenovat hliněná ústí měchů a dyznové cihly, závaží, přesleny, železné předměty, např. dláto, nože, kroužky, sídlo, bronzovou část drátěného posuvného náramku, bronzovou opěrku ucha nádoby. Nedaleko polozemnice se přišlo na zlomek skleněného náramku.
1990–91 - menší, snad jen lehce ohrazený dvorec, 4 zahloubené chaty, zlomek skleněné nádobky rhodského/fénického původu, zvané aryballos ext link 15, asi v 5. století

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Dubský, B. 1949: Pravěk jižních Čech. Blatná, s. 380-384
Michálek, J. 1990: Pozdně laténský sídlištní objekt u Strakonic. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, s. 7-50., s. 7-50
Michálek, J. 1992: Eine mediterrane Glasscherbe aus Südböhmen, ČSFR. In: Germania 70, s. 123-126., s. 121-126

Lokace: Strakonice, Okres: Strakonice, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více