kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- z mohyly „vyňaty" střepy z nádoby zhotovené na kruhu a železný nůž, patrně z 5. století
- 1887 průzkum - Ploché žárové pohřebiště - Obsahovalo údajně až 500 hrobů s kamennými závaly a četnými nálezy nádob, zbraní, koňského postroje aj., které se však nedochovaly.
- 2003 - prozkoumány další 3 hroby s keramikou. Ha D2/3 až LT A.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Strnad, J. 1887–89: Žárové hroby u Škvořetic. Památky archeologické 14, 322–324
Dubský, B. 1949: Pravěk jižních Čech. Blatná, 388–341;
Michálek, J. 2007: Ploché žárové pohřebiště (Ha D2/3–LT A) u Škvořetic (Sedlice), okr. Strakonice. Příspěvek k historii lokality. Pravěk NŘ 16, 2006, 163–184.

Lokace: Škvořetice, Okres: Strakonice, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více