kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Most, Ústecký kraj,
Období:Keltové, doba římská, středověk

Rozsáhlé středověké pohřebiště obsahuje odhadem až dva tisíce hrobů. Už při prvních průzkumech se ukázalo, že některé hroby obsahují esovité záušnice. To je šperk typický pro Slovany od 10. do počátku 13. století. V roce 2013 byly nalezeny šperky, které jsou nepochybně z 11. století. A letošní sezona potvrdila závěry z minulých tří let, že námi zkoumané pohřebiště začíná v 11. století a že v 13. století končí. Takže kostel ze 14. až 15. století stál jinde a v lokalitě se nám promítají dvě časová období.