kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Období: doba bronzová, halštat, Keltové

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy