kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Kruhy, které nosily keltské ženy na kotnících, jsou šperkem, který je pro ně typický a se kterým se jinde nesetkáváme.

Stejně jako jiné šperky se objevují v mnoha podobách, závislých jednak na panující módě, jednak na postavení majitelky; v každém případě jejich přítomnost v hrobě signalizuje příslušnost nositelky k vyšší společenské vrstvě. Nejstarší nánožní kruhy jsou celkem jednoduché a více méně kopírují obdobné typy náramků - jsou hladkého nebo vroubkovaného těla, s pečetítkovitě utvářenými a někdy přesahujícími se konci. Vývojový trend však spěl k větší zdobnosti a mohutnosti a objevují se nánožníky z dutých polokoulí - šesti, osmi i více; v Karpatské kotlině jsou zase známy exempláře pouze o třech velikých polokoulích. Starší nánožníky tohoto typu měly polokoule hladké, později však začaly být výrazně plasticky zdobeny. Tyto masivní a těžké exempláře musely jistě znesnadňovat a znepříjemňovat pohyb a lze předpokládat, že nebyly nošeny denně, ale pouze při slavnostních příležitostech.Bronzový nánožník z plasticky zdobených polokoulí, Brno-Maloměřice

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více