kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokalizace: Kraj Plzeňský, okres Tachov, Černošín, obec Víchov
Datování: pozdní halštat HaD3

Při detektorovém průzkumu byly v blízkosti mohylového pohřebiště nalezeny tři bronzové náramky. Dva náramky mají malé rozměry a ležely u paty mohyly 1 cca 25 cm od sebe v hloubce 10 cm. Třetí náramek byl objeven cca 120 cm od prvních. Materiálové složení malých náramků bylo shodné, cca 55% mědi a 41% cínu, třetí náramek měl 29% mědi a 63% cínu. Podle jiných podobných náramků byl nález datován do pozdně halštatského období stupně HaD3.

naramky wBronzové náramky, poloha U Osiky, HaD3

Literatura: Pavel Břicháček, Martina Šmejdová: Nálezy pravěkých kovových předmětů ve Víchově, o. Černošín (okr. Tachov), Archeologie západních Čech 13, 2017

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více