kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

1918-1935 prozkoumáno "několik" hrobů ze 4.-3. století
1937-41 - v pískovně sídliště z 5. století, zkoumali řadu polozemnic i jam s keramikou, mazanicí, závažími, přesleny, kostěnou a kamennou industrií, železářskou struskou a zvířecími kostmi. Podle odpadu byla prokázána výroba černých (sapropelitových) kruhů, dále také skladování obilí.
2003–2004 - průzkum pohřebiště
- Obj. 2273 – neúplně prozkoumané čtyřúhelníkové ohrazení s vnějšími rozměry cca 4,5 × 4,5 m tvořené žlabem, bez pohřbu
- Obj. 2274 – nepřerušené čtyřúhelníkové ohrazení s vnějšími rozměry cca 4,8 × 4,8 m tvořené žlabem, bez pohřbu
- Obj. 2288 – neúplně prozkoumané čtyřúhelníkové ohrazení, délka kompletně dochované strany cca 3,6 m, tvořené žlabem, bez pohřbu
- Obj. 2346 – čtyřúhelníkové ohrazení se třemi dochovanými stranami, délka kompletně dochované strany cca 6,5 m, bez pohřbu
- Obj. 2380 – nepřerušené čtyřúhelníkové ohrazení s vnějšími rozměry cca 4,1 × 3,8 m tvořené žlabem, ve žlabu uloženy dva kostrové pohřby
- Obj. 2396 – nepřerušené čtyřúhelníkové ohrazení s vnějšími rozměry cca 5,7 × 5,6 m tvořené žlabem, bez pohřbu

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Brnić, Ž. 2006: Vliněves, okr. Mělník. Praha 2006. Výzkumní zpráva 10028/2006. Dokumentace AÚ AV ČR. Praha 2006. Dostupné na: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-200610028
Limburský, P. 2010: Proměny pravěké krajiny. Živá archeologie 11, 2010, 22 – 25, 24, obr. 11;
Limburský, P. - Sankot, P. - Březinová, H. - Likovský, J. 2015: Laténské pohřebiště v pískovnách u Vliněvsi, okr. Mělník. Památky archeologické 106, 2015, 182, 231, 234;
Limburský, P. - Ginoux, N. - Sankot, P. 2013: Les enclos à inhumations de Vliněves (district de Mělník, Bohême centrale) données préliminaires. Bulletin de l’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer 31, 2013, 41 – 44.
Mangel T. - Stolz, D. - Vávra, M. - Mazáč, M. 2023: Čtyřúhelníková ohrazení na laténských nekropolích v Čechách a na Moravě ve světle nálezů z Lochenic a Nebovid, Študijné zvesti 70/1, 2023

Lokace: Vliněves, Okres: Mělník, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více