kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Záchranný výzkum v blízkosti kostela sv. Václava probíhající v roce 2017 poskytl badatelům důkazy o pravěkém osídlení.

V sídlištních jámách nalezli například keramiku věteřovské kultury ze starší doby bronzové či kolekci haltštatské keramiky ze starší doby železné. Našli i kostěné a parohové nástroje. Objevy podle nich dokládají, že oblast byla i díky své strategické poloze vyhledávaná lidmi už více než tisíc let před naším letopočtem.
Během výzkumu se podařilo odkrýt dva metry silnou pravěkou kulturní vrstvu a nejstarší osídlení dokládají i četné nálezy keramiky takzvané věteřovské kultury, tedy období ze 16. století před naším letopočtem, zhruba z přelomu starší a střední doby bronzové. Zajímavostí jsou i dvě jámy, jež mohly sloužit ke skladování obilí, ale i jako pravěký sídlištní objekt.

prerov tovacov 1wprerov tovacov 1w

Zdroj: prerovsky.denik.cz

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více