kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokalita U Vodojemu - V roce 2016 zde proběhl záchranný archeologický výzkum. Na prozkoumané ploše byly nalezeny sídlištní a pohřební komponenty.

Nálezy pokrývají časové rozpětí od pozdní doby kamenné (kultura s nálevkovitými poháry) přes dobu bronzovou (únětická kultura, kultura mohylová a kultura knovízská) až po starší dobu železnou. Výrazně byla zastoupena kultura s nálevkovitými poháry (zahloubené objekty, keramika, mazanice, zvířecí kosti, kostěná industrie - nástroje z kostí a parohů, štípanou a broušenou industrii - kamenné nástroje.
Drahomíra Malyková, AÚ AV ČR

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více