Keltoi 1994-2017

keltKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

  3.07.3 Výroba železa - hutnictví

  Keltové žijící v mladší době laténské dokázali vyrobit jak železo tak i ocel tzv. přímou výrobou železa, při které nedochází k roztavení samotného železa. Bod tání železa je 1535 stupňů Celsia a hliněné pece se zahloubenou nístějí nevydržely vyšší teplotu než 1400 stupňů Celsia, tedy pec se roztaví dříve než samotné železo.

  Pokračovat ve čtení

  3.07.4.1 Dílna - kovárna

  V České republice bylo objeveno několik komplexů, které můžeme vyložit jako hutnické pracoviště, kde se produkovalo velké množství surového železa. Jedná se např. o Chýně nedaleko Unhoště, Kostomlaty u Nymburka, Podbořany, Mšec, Hradiště u Českých Lhotic u Chrudimi, Třísov, Staré Hradisko a další.

  3.07.4.1 Dílna kováře na oppidu v Hradišti u Českých Lhotic

  V rámci systematického výzkumu keltského oppida v Hradišti u Českých Lhotic (okr. Chrudim) ve Východních Čechách byla v roce 1975 zkoumána část jeho sídlištního areálu. Výsledky geologického průzkumu, prováděného ručním vrtákem v západní části oppida na pozemku ppč. 1045/1, kde byly povrchovým sběrem získány pravěké a středověké střepy a zlomky železné strusky, doložily existencí kulturních vrstev. Byla tam proto na malé terase, severně od silnice protínající oppidum a spojující osadu Hradiště s Křižanovicemi, položena sonda č. V. se zajímavými výsledky z doby- laténského a mladohradištního osídlení.

  Pokračovat ve čtení

  3.11 Dějiny mincovnictví a peněz

  Dějiny mincovnictví Keltů

  Nejenom s rozvojem pokročilejších způsobů obchodu či směny, kde věci každodenní potřeby byly stále více chápány měřítky skutečné hodnoty, ale (především?) v souvislosti s manipulacemi při kultovních obřadech, kdy nutně musely být k dispozici větší hodnoty v co nejmenší formě, vyvstala u Keltů v Čechách potřeba konvenčně označovaných (ražených) kotoučků ze zlata.

  Pokračovat ve čtení

  Související články

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo