kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Špaček, J. 1972: Příspěvek k pozdně halštatskému osídlení na Velkém Blaníku. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 13, s. 97-102.
Špaček, J. 1978: Dvě desetiletí archeologického výzkumu v Čelákovicích. Čelákovice.
Špaček, J. 1979: Další laténský hrob z Čelákovic. In: AR 31, s. 259-298.
Špaček, J. 1995: Nález dalšího laténského hrobu z Čelákovic. In: AR 47, s. 508-510.
Špaček, J. 1998: Městské muzeum v Čelákovicích. In: Středočeský vlastivědný sborník 16, s. 145-146.
Špaček, J. 1999: Archeologické výzkumy provedené v roce 1998 Městským muzeem v Čelákovicích. In: Středočeský vlastivědný sborník 17, s. 77-78.
Špaček, J. 2000: Archeologhické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích. In: Středočeský vlastivědný sborník 18, s. 135-138.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více