kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Sklenář, K. 1966: Vlastivědné muzeum v Mělníku - katalog pravěké sbírky. In: Zprávy ČSSA - Supplementum 2. Praha.
Sklenář, K. 1968: Památník J. L. Píce ve Mšeně u Mělníka. In: Zprávy ČSSA, Suppl. 6, s. 1-16.
Sklenář, K. 1972: Archeologie severního okolí Prahy ve zprávách Václava Krolmuse (1846-1856). In: Vlast, (řada B, číslo 4), s. 3-93.
Sklenář, K. 1973: Učenci a pohané. Praha.
Sklenář, K. 1974 (vyšlo 1973): Památky pravěku na území CSSR. Praha.
Sklenář, K. 1974a: Laténský kostrový hrob v Kralupech nad Vltavou-Míkovicích. In: AR 26, s. 274-276.
Sklenář, K. 1975: Nejstarší archeologické zprávy o keltském oppidu z Třísova. In: Časopis Národního muzea 112, s. 26-33.
Sklenář, K. 1978: Okresní muzeum v Berouně, katalog pravěké sbírky. Praha.
Sklenář, K. 1982: Pravěké nálezy na Mělnicku a Kralupsku I.-II. Mělník.
Sklenář, K. 1983: Mohyly plavské v Budějovsku (Archeologický výzkum z roku 1866 ve světle dokumentů). In: Časopis Národního muzea 152, s. 1-26.
Sklenář, K. 1984: Městské muzeum v Sedlčanech. Katalog pravěké sbírky. In: Zprávy ČSSA 26, s. 1^3.
Sklenář, K. 1985: Vlastivědné muzeum v Mělníku - katalog pravěké sbírky. In: Zprávy ČSSA - Supplementum 29. Praha.
Sklenář, K. 1986: Okresní muzeum v Rokycanech - katalog pravěké sbírky. In: Zprávy ČSSA 31, s. 1-33.
Sklenář, K. 1987: Mohylové pohřebiště ze starší doby železné u Břasna Rokycansku. In: Časopis Národního muzea 156, s. 1-24.
Sklenář, K 1989: Pravěké nálezy na Rokycansku. Archeologický místopis okresu Rokycany v pravěku a rané době dějinné. In: Sborník Západočeského muzea v Plzni 4, s. 7-94.
Sklenář, K. 1989a: Vlastivědné muzeum v Mělníce - katalog pravěké sbírky. Zprávy ČSSA - Supplementum 36. Praha.
Sklenář, K. 1990: Pravěké nálezy na Sedlčansku. In: Středočeský sborník historický 17, s. 5-80.
Sklenář, K. 1991: O nálezu Přemyslovy otky u Stadic roku 1836. In: Časopis Národního muzea (hist.) 160, s. 47-54.
Sklenář, K. 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Praha.
Sklenář, K. 1998: Pravěk na soutoku. Mělník.
Sklenář, K. 1998a: Spor o „nález želkovický". In: Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností 106, s. 195-202.
Sklenář, K. 1999: Hromové klíny a hrnce trpaslíků. Z pokladnice české folklórní archeologie. Praha.
Sklenář, K. 2000: Hořín III. Mesolitische und hallstattzeitliche Siedlung. Praha.
Sklenář, K. - Blažek, J. - Štauber, B. 1993: Archeologické sbírky v Petrohradě, okr. Louny. In: Zprávy České archeologické společnosti, Supplement 17, s. 1-15.
Sklenář, K. - Matoušek, V. 1994: Die Hohlenbesiedlung des Bohmischen Karstes vom Neolithikum bis zum Mittelalter. In: Fontes archaeologici Pragenses 20. Praha.
Sklenář, K. et al. 1994: Archeologické památky Čech Morava Slezsko. Opava.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více