kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Sankot, P. 2002: Poznámky k laténskému nánožníku ze sbírky Městského muzea ve Vodňanech. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 15, 89-94.
Sedláček, R. – Sankot, P. 2011: Découverte d´une fibule a masque dans la structure no 8 de Mikulovice. L´age du fer en Europe, 567-581. Bordeaux.