kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura Danielisová, Alžběta:

Danielisová, A. – Mangel, T. 2008: České Lhotice. Keltské oppidum na úpatí Železných hor. Nasavrky.
Danielisová, A. 2010: Oppidum České Lhotice a jeho sídelní zázemí — Oppidum České Lhotice and its hinterland. Archeologické studijní materiály 17. Pardubice.
Mangel, T. – Danielisová, A. – Jílek, M. 2013: Keltové ve východních Čechách. Hradec Králové.
Danielisová, A. 2014: Staré Hradisko – pohled na urbanismus doby laténské optikou moravského oppida — Staré Hradisko – La Tène urbanism from the perspective of the Moravian oppidum. In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. /eds./: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 315–334.
Danielisová, A. 2015: The ‘Boii’ and Moravia – the same but different. In: Karwowski, M. – Salač, V. – Sievers, S. /eds./: Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des internationalen Kolloquiums in Český Krumlov vom 14.–16. 11. 2013. Bonn, 169–182.
Danielisová, A.  2020: Bohemia at the End of the La Tène Period: Objects, Materials, Chronology, PA 2020 03
Danielisová et al. 2018: Danielisová, A. – Kysela, J. – Mangel, T. – Kyselý, R. – Militký, J.: Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia. An open settlement with central functions. Památky archeologické 109, 127–178.
Danielisová, A. – Militký, J. 2014: Pozdně laténské spony z oppida Třísov, získané povrchovou prospekcí v letech 2008–2013 — Late La Tène brooches from the Třísov oppidum, acquired through surface prospection in years 2008–2013. Archeologické rozhledy 66, 40–66.
Danielisová, A. – Strnad, L. – Mihaljevič, M. 2018: Circulation Patterns of Copper-Based Alloys in the Late Iron Age Oppidum of Třísov in Central Europe. Metalla 24.1, 5–18.
Danielisová, A. – Štekerová, K. 2015: Sociální simulace při zkoumání společnosti, ekonomiky a využívání krajiny v době železné: metoda a příklady — Social Simulations for Exploring Society, Economy and Land Use in the Iron Age: Method and Examples. Památky archeologické 106, 137–180.