kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Beroun, Středočeský kraj
Období: halštat, Keltové, doba římská

Stradonice - Oppidum

Nálezy - lidské figurky jsou popsány v publikaci Keltské hlavy a postavy