kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

V roce 2015 byl objeven unikátní soubor keltských předmětů

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy

Lokace: okres Louny, Ústecký kraj
Období: latén - Keltové