kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Rakovník 1 (okr. Rakovník) - Kokrdov - jako ,,zdrob­nělinu" keltských čtyřúhelníkových valů uvedl kasteolog T. Durdík roku 1976 pod jménem Kokrdov do literatury archeologic­kou nemovitou památku, která se rozkládá zhruba 2 km severně od okraje města, cca 600 m západně od silnice z města do Lišan.

Nejenom ve jmenovaném roce, ale též v roce 1977 byla při záchranném výzkumu teplic­kého muzea na lokalitě nalezena řada před­mětů Keltů, a to ve vnitřním areálu, ve valu i ve výplni příkopů valů ve tvaru čtverce o rozměrech 51 x 49 m. Pod valem kdysi stá­la palisáda, uvnitř valu nadzemní kůlová stavba, téměř dva metry hluboká šachtovitá jáma a další objekty ze 3.-1. století. Na mís­to, kde se pohybovali Keltové, přišli v 15. sto­letí n. I. ozbrojení lidé, kteří si zde vybudo­vali vojenské stany. S největší pravděpodobností využili Kelty navršených valů, jež zvýšili. Desítky nálezů z doby keltské civili­zace, 161 střepů a některé fragmenty že­lezných předmětů, uchovává rakovnické muzeum.

Podle jiných odborných interpretací se nejedná o keltskou svatyni, ale polní opevnění (redutu) z třicetileté války – z bitvy u Rakovníka.

Zdroj: Waldhauser Jiří: Encyklopedie Keltů
Literatura: Durdík 1976, s. 544-545; Wald­hauser 1997, s. 1-41.

 

rakovnik1 kokrdov

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více