kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Na území obce Prášily v blízkosti řeky Křemelná ve vývratech stromů byl objeven rozsáhlý soubor keramiky z doby laténské. V následně provedené záchranné sondě archeologové našli další četné nálezy.

 Povrchová prospekce a následná sondáž místa nálezu keramiky potvrdila ve vývratu stromu překpavivě jedno z nejvýše položených pravěkých rovinných sídliště v Čechách (802 m). Na této lokalitě byl z malé sondy získán početný a homogenní keramický soubor, který umožňuje zdejší sídliště datovat do mladší doby laténské, do stupně LT C2.

Zdroj: Čuláková - Eigner - Frölich - Metlička - Řezáč: Horské laténské sídliště na Šumavě. Prášily - sklářské údolí.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více