kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

V oblasti získávali Keltové ve 3.-2./1. století surovinu pro výrobu rotačních žernovů, červenavý křemenný porfýr - na desítkách hektarů se nacházejí těžební jámy. Distribuce zde vyrobených žernovů je doložena v oblastech vzdálených i několik stovek km.

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Waldhauser, J. 1981: Prameny ke studiu keltského osídlení v povodí střední Bíliny. Výzkumy v Čechách 1976-1977, Supplementum, s. 27-68.
Fröhlich, J. - Waldhauser, J. 1989: Příspěvky k ekonomice Keltů v Čechách (kamenictví a distribuce rotačních mlýnů). In: AR 41, s. 16-58.

Lokace: Okres: Litoměřice, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více