kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1960-61 sídliště z 3. století př. n. l. až 1. století po Kristu. Našlo se 17 půdorysů povrchových kůlových chalup širokých 5,5 až 7,5 m a dlouhých 5,5-21 m, provázených desítkami zásobních a odpadkových jam, zbytky pecí a pícek se struskou, dvěma studněmi a zbytkem ohrady, spona, dlátko a radlice ze železa, zlomek švartnového kruhu, žernovy, zlomek kamenného brousku, železářská struska
- pohřebiště, viz lokalita Chudonice ext link 15

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Filip, J. 1956: Keltové ve střední Evropě. Praha, 359

Lokace: Okres: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Období: Keltové, doba římská

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15