kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Nové Město nad Metují 1 - hradiště o vnitřní ploše 300 x 75 metrů a o rozloze ca 1,8 ha se nachází na výrazné ostrožně nad levým břehem řeky Metuje v místech zvaných Bradla. Přístup je chráněn valem, bohužel poškozeným, zůstalo pouze 30 m, z vnější strany je místy až 6 m vysoký, z vnitřní strany však měří pouze 1,5 m. Před valem se nachází příkop, dnes široký 6 m a hluboký necelý 1 metr. V letech 2011–13 při průzkumu detektorem bylo nalezeno 11 laténských kovových předmětů, zejména zlomek železné ostruhy a sponu Almgren 65 a další dva fragmenty keramiky.
Datování: doba bronzová, Keltové - doba laténská - LTB2 - LTD2

Nové Město nad Metují 2 - na místě dnešního jádra města, která je umístěna na ostrožně nad řekou Metují se nacházelo výšinné sídliště, lokalita byla poškozena stavbou města a zámku a proto není opevnění archeologicky prokázáno. Při různých výzkumech nalezeny střepy keramiky a struska ze 3./2.-1. století.

Datování: doba bronzová, Keltové - doba laténská

Literatura:
Vokolek, V. 1982: Slezskoplatěnické hradiště v Novém Městě n. Met. In: ZprKMVČ 9, s. 14-17., s. 17
Čtverák et al. ext link 15 2003, Encyklopedie hradišť v Čechách, Libri

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Lokace: Nové Město nad Metují, Okres: Náchod, Královéhradecký kraj

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více