kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Hradiště Rmíz patrně představovalo důležité společenské a mocenské centrum regionu v období eneolitu.

Lokalita byla osídlena i v dalších obdobích. Hradiště o rozloze 17,5 ha je tvořeno akropolí (cca 6,5 ha), která je obehnána valem s předsunutým příkopem, přičemž na severní straně ostrožny pak opevnění tvoří tři pásy příkopů a valů.

Hradiště leželo na ostrožně, ze tří stran bylo chráněné příkrými svahy. Na severní přístupové straně jsou dodnes dobře znatelné čtyři linie obranných valů.
Poblíž hradiště byla odkryta dvě mohylová pohřebiště, větší z nich je se svými 58 mohylami největším svého druhu na Moravě.

Lokace: Okres: Olomouc, Olomoucký kraj,eneolit Keltové,Slované