kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Pelhřimov, Vysočina
Období: Keltové

Leskovice - sídliště ze 3.-1. století, nález souboru laténské keramiky

Leskovice - při odvodňování mokřadla v březnu roku 1923 bylo nalezeno minimálně 27? zlatých mincí (duhovek), z nichž se několik dodnes dochovalo v pelhřimovském muzeu. Depot zlatých mincí (snad 27 kusů, bezpečně doloženo 9 kusů), 8 statérů mušlovitého typu, 1/8 statéru mušlovitého typu. Keltové snad mince ve 2. či počátkem 1. století vhodili do bažiny nebo pramene, který zde kdysi vyvěral. Může jít o votivní dar.

Literatura:
Dobiáš, J. ext link 15 1926: Nový nález zlatých „duhovek" v Čechách. In: Numismatický časopis československý 2, s. 1-7.
Waldhauser, J. ext link 15 1987c: Poznatky o keltském a středověkém rýžování zlata v západní části Českomoravské vysočiny (lokalita Leskovice na Pelhřimovsku). In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, s. 31-64. Brno.
Fröhlich, J. ext link 15 1994: Nalez keltských mincí u Leskovic po sedmdesáti letech. In: Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 12/4, s. 295-296.
Militký, J. ext link 15 1995: Nálezy keltských a antických mincí v jižních Čechách, In: Zlatá stezka, 2, s. 35-36.

web: denik.cz ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více