kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Kolín, Středočeský kraj
Období: doba bronzová, halštat, Keltové, doba římská, Slované

Klučov - velitelský mečík z doby Keltů